Indeks
Omtrent Ons
Akkommodasie Jagpakkette Troues
Fasiliteite
Konferensies
Waar/Kaart
Kontak ons
KONFERENSIEGERIEWE
Ons Konferensiegeriewe is tot die beskikking van die Sakeman wat wil wegbreek van die Korporatiewe atmosfeer. Ons beskik oor die volgende Konferensie fasiliteite:
(3 x Lokale)
1 x Groot saal - 250 persone
2 x Kleiner sale - 35 persone
Oorhoofse projektor, Skerm en flipchart
Konferensie lokale is toegerus met tafels, stoele, tafeldoeke, waterbekers en glase
Spyseniering beskikbaar
Akkommodasie beskikbaar
Gelisensieërde kontantkroeg beskikbaar
 
Index|Omtrent Ons|Akkomodasie|Jag pakkette|Troues|Fasiliteite|Konferensies|Waar/Kaart|Kontak Ons
for English Version